top of page

Er zijn veel manieren om deel uit te maken van de Animal Farm familie — en één van de beste opties is om te doneren. Dierentuin Animal Farm is een stichting zonder winstoogmerk. Financieel zijn wij afhankelijk van de jaarlijkse gemeentesubsidie, donaties en sponsoring. Er wordt voor en achter de schermen heel hard gewerkt door ons bestuur en onze vrijwilligers. Want we hebben grootse plannen: de komende jaren willen we meer gaan inzetten op verschillende vormen van educatie, het verbeteren van de bestaande verblijven en het opknappen van de boerderij. Naast de inzet van vrijwilligers is hiervoor ook geld nodig. Wil je meer weten over onze plannen, of zien wat we het afgelopen jaar hebben gedaan? Bekijk dan hieronder ons jaarverslag van 2022.

Steun ons!

image00016.jpeg

Doneer nu!

Als stichting hebben wij de ANBI-status gekregen. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dit betekent dat wij ons voor 100% inzetten voor het algemeen nut. Daarnaast hebben wij geen winstoogmerk, en ontvangt zowel het bestuur als onze groep vrijwilligers geen beloning voor haar werkzaamheden. Je mag een gewone gift onder voorwaarden aftrekken als je deze doet aan een algemeen nut beogende instelling. Schenkingen en giften kun je doen via een donatie in onze collectebus of per bank:

 

NL72 INGB 0002 5465 26 

image00043.jpeg

Sponsor ons!

Wil je ons bedrijfsmatig sponsoren? Wij hebben net een prachtig sponsorbord geplaatst, waar jouw bedrijfslogo op geplaatst kan worden.
 

Meer weten? Stuur dan een e-mail naar info@animalfarm.nl

bottom of page